Mistä sähkön hinta koostuu?

Sähkön hinta koostuu sähköenergiasta, sähkönsiirrosta sekä veroista. Jokainen osa kattaa n. kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta.

Sähköenergian myyntihintaan vaikuttavat tuotanto- ja markkinakustannukset. Sähkönmyyjä hankkii myymänsä sähkön esimerkiksi omilta voimalaitoksiltaan tai sähköpörssistä. Energian osuuden voit kilpailuttaa haluamaltasi yhtiöltä.

Sähkön siirtomaksun määrittää paikallinen jakeluverkonhaltija eikä sitä voi kilpailuttaa. Siirtomaksuilla katetaan sähköverkon rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi sähköverkon käytönvalvonta sekä vikapalvelu kustannetaan siirtomaksuilla.

Veron osuus koostuu sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta, jotka laskutetaan sähkönsiirtomaksujen yhteydessä. Lisäksi sähköstä maksetaan arvonlisäveroa.

Miksi maksan perusmaksua, vaikka en käytä sähköä?

Sähköenergian perusmaksulla katetaan sähkönmyyjän kiinteitä kustannuksia, kuten markkinointiin ja laskutukseen liittyviä maksuja. Sähkön siirron perusmaksulla ylläpidetään sähköverkkoa sekä mahdollistetaan asiakkaan sähkönkäyttö koska tahansa. Siirron perusmaksun suuruus määräytyy pääsulakekoon ja mittaustavan mukaan.

Miksi saan kaksi sähkölaskua samalta ajanjaksolta?

Sähkö koostuu kahdesta osasta: sähkön siirrosta ja sähkön myynnistä. Sähkön myynnin voi kilpailuttaa, jolloin valitsemasi myyjä lähettää laskun sähkön myynnistä ja paikallinen jakeluverkonhaltijasi laskuttaa sähkön siirrosta. Jos hankit sekä sähkön myynnin että siirron Koillis-Satakunnan Sähköltä, saat vain yhden laskun, jossa laskutetaan sekä myynnin että siirron osuus.

Miksi sähkölaskulla ei näy mittarin lukemaa?

Etäluettavien mittareiden myötä sähkölaskutus perustuu todelliseen sähkön kulutukseen. Sähkön kulutus muodostuu mittalaitteen mittaamasta aikasarjasta, jossa mittalaite ilmoittaa kulutuksen jokaiselle tunnille. Laskulla ei siis näy mittalaitteen lukemaa, vaan laskutuskauden sähkönkulutus.

Mistä näen sähkönkulutukseni ja laskuni?

Voit seurata sähkönkulutustasi Online-palvelussamme. Samasta palvelusta näet myös sähkölaskusi ja tämänhetkisen sopimustilanteesi. Siirry Online-palveluun tästä.

Kuinka vaihdan sähköliittymän omistajaa?

Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistökaupan yhteydessä automaattisesti uudelle omistajalle. Sähköliittymän siirtymisestä tulee olla maininta kiinteistön luovutuskirjassa. Ilmoita sähköliittymän siirrosta meille muuttoilmoituksen yhteydessä. Tarvitsemme lisäksi kopion kauppakirjasta, lahjakirjasta tai muusta kiinteistön luovutuskirjasta, jossa ilmenee liittymän siirtyminen uudelle omistajalle.