Noin kolmannes myymästämme sähköstä tuotetaan Killin Voiman ja Perhon Voiman vesivoimalaitoksillamme. Vuonna 2018 osuus oli 17 %.
Keljonlahden voimalaitoksen lauhdetuotanto ja pientuotannon vastaanotto oli vuonna 2018 6 %.

IkiWirta, 100 % uusiutuva energiatuote, myydään Killin Voima Oy:n sertifioidusta tuotannosta.

Vuonna 2018 myymästämme sähköstä 77 % hankittiin NordPool-sähköpörssistä. Tämän osuuden energiajakauma oli seuraava:

  • Fossiiliset energianlähteet 45 %
  • Ydinvoima 46 %
  • Uusiutuvat energianlähteet 9 %

Myydyn sähkön hiilidioksidipäästöt vuonna 2018 olivat 289,67 g/kWh. Sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,25 mg/kWh.